کانون هنرمندان

تعداد بازدید:۲۵۰

کلیه علاقمندان که در سبک های مختلف هنری فعالیت دارند می توانند با در دست داشتن موارد ذیل نسبت به عضویت در کانون اقدام فرمایند
لازم به توضیح است موارد دیل حتما" می بایست داخل CD  به صورت فایل تحویل واحد روابط عمومی گردد.
1- تصویر یک قطعه عکس 3x4 با رعایت کامل حجاب اسلامی
2-تصویر آثار با رعایت مسائل اعتقادی و مذهبی
3-حتما" زیر آثار نام و تاریخ اثر قید گردد.
4- مشخصات کامل هنرمند حتما در فایل WORD تایپ شده ارائه گردد.

لازم به توضیح است کلیه مدارک را به واحد روابط عمومی ارسال فرمایید.
آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۵